Sorry, your browser doesn't support Java.

 ta vẫn nhớ người như chiêm bao
ngàn thu ngơ ngẩn mắt môi nào
khói sương u khuất lời tâm sự
hoài niệm bên đời xưa xưa sao